Zadanie "Produkcja i emisja cyklu 5 reportaży pn. "EkoRegion"
o wartości 65.000 zł zostało dofinansowane w formie dotacji w wysokości 38.700 zł
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.