Apel o nie wypalanie łąk

Tylko w lipcu bolesławieccy strażacy 16 razy uczestniczyli w gaszeniu pożarów, które powstały na uprawach rolnych. Zaangażowanych do tego było 60 pojazdów i 230 strażaków. A zdaniem pożarników tych wypadków można było uniknąć, zachowując należytą ostrożność. Dlatego strażacy apelują też do wszystkich o nie wypalanie pod żadnymi pozorami traw. W obecnej sytuacji pogodowej może to być bowiem zarzewie ogromnych pożarów.

Komunikat KP PSP w Bolesławcu:

Nie wypalajmy łąk.

W lipcu (do 27.07.br) jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu bolesławieckiego dysponowane były do 136 zdarzeń, z czego 48 stanowiły pożary. Daje to ponad 5 interwencji na dobę. Niektóre z tych zdarzeń wymagały użycia większej ilości sił i były długotrwałe.

Niestety, wielu z tych interwencji można by uniknąć zachowując odpowiednią ostrożność np. podczas prac polowych. W lipcu gaszono już 16 pożarów powstałych w uprawach rolnych. Zaangażowanych do tego było 60 pojazdów pożarniczych i 230 strażaków.

Przypominamy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Państwową Strażą Pożarną prowadzą akcję „Stop pożarom traw”.

Kampania informacyjna „Stop pożarom traw” ma na celu uświadomienie społeczeństwa o negatywnych skutkach wypalania traw. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl odnaleźć możemy m.in. statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Zakaz wypalania traw i pozostałości roślinnych zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
• art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.
• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites