Dolny Śląsk liderem zatrudnienia

Dolny Śląsk wykazuje największą dynamikę wzrostu wskaźnika zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. Wynika to z danych Eurostatu, które zaprezentowano w Brukseli w trakcie XV Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów. W ostatnich 10 latach wzrost wskaźnika zatrudnienia w naszym regionie wyniósł 12,5% przy średniej europejskiej 2,2%. Wśród 276 porównywanych regionów drugie miejsce zajęło województwo pomorskie, a trzeci był Berlin, który jest traktowany, jako osobny obszar statystyczny.

Serwis Samorządowy PAP:

Dolnośląskie z największą dynamiką wzrostu wskaźnika zatrudnienia w całej UE.

W woj. dolnośląskim wskaźnik zatrudnienia w ciągu ostatniej dekady rósł najszybciej spośród wszystkich 276 unijnych regionów – podał Eurostat.

Dane zaprezentowano we wtorek w Brukseli podczas XV Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów.

Według Eurostatu, wzrost wskaźnika zatrudnienia w woj. dolnośląskim między 2006 r. i 2016 r. był rekordowo wysoki w skali całej UE – wyniósł 12,5 pkt proc., przy średniej unijnej na poziomie 2,2 pkt proc. (podobną skalę wzrostu do tej w woj. dolnośląskim odnotowano w trzech regionach kandydującej do UE Turcji).

Jak wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego, w 2016 r. na Dolnym Śląsku pracowało zawodowo 70 proc. osób w wieku 20-64 lata, 10 lat wcześniej odsetek ten wynosił zaledwie 57,5 proc. W tym samym czasie w Polsce zatrudnienie urosło o 9,2 pkt proc. do poziomu 69,3 proc., a w całej Unii Europejskiej osiągnęło poziom 71,1 proc. (wzrost o 2,2 pkt proc.).

W ślad za Dolnym Śląskiem w czołówce pod względem poprawy wskaźnika znalazło się woj. pomorskie oraz Berlin, będący osobnym obszarem statystycznym na szczeblu regionu (NUTS 2). W obu przypadkach wzrost osiągnął poziom 12,2 pkt proc.; w woj. pomorskim – z 58,4 proc. do 70,6 proc.

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Lewis Dijkstra z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, chodzi o okres przed i po kryzysie, który miał niewielki wpływ na Polskę i Niemcy.

Zaznaczył, że w Polsce technicznie nie było nawet recesji – stopa wzrostu zmniejszyła się, ale nie stała się negatywna, możliwe było kontynowanie wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, zwiększyła się również wydajność. „Pokazuje to, że te dwa polskie regiony i Berlin są silne, i że są w stanie tworzyć zrównoważone miejsca pracy. My przynajmniej tak interpretujemy te zmiany” – podkreślił.

Eurostat wyodrębnił grupę regionów, w których różnica w poziomie zatrudnienia między 2006 r. i 2016 r. wyniosła co najmniej 8 pkt proc. W sumie w całej UE było ich 31, z tego m.in. 12 w Niemczech (na 38 regionów), 11 w Polsce (na 16 regionów) oraz cztery na Węgrzech (na siedem regionów).

W Polsce, oprócz woj. dolnośląskiego i pomorskiego, były to województwa: śląskie (wzrost o 10,9 proc.), wielkopolskie (10,6 proc.), lubuskie (10,6 proc.), kujawsko-pomorskie (10,3 proc.), zachodniopomorskie (10,3 proc.), łódzkie (10,1 proc.), mazowieckie (9,2 proc.), opolskie (9,2 proc.) oraz małopolskie (8,2 proc.).

Mimo największego w UE skoku wskaźnika wzrostu zatrudnienia, woj. dolnośląskie znalazło się poza czołówką polskich regionów, w których w 2016 r. odsetek osób pracujących między 20 i 64 r.ż. był najwyższy. W tym przypadku liderem jest woj. mazowieckie (73,9 proc.), które wraz z Wielkopolską (71,5 proc.) oraz woj. łódzkim (71,3 proc.) znalazło się powyżej średniej unijnej.

Jak zauważyli analitycy Eurostatu, w tym czasie odwrotne tendencje miały miejsce w pięciu greckich regionach, które doświadczyły w latach 2006-2016 wyraźnego spadku zatrudnienia, przekraczającego 10 pkt proc. Największe załamanie dotyczy Krety (niemal 12 pkt proc.). Spośród wszystkich 28 regionów UE, w których spadek wskaźnika przekroczył 4 pkt. proc., po 10 było w Grecji i Hiszpanii, dwa we Włoszech.

Organizowany przez Komitet Regionów UE i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Europejski Tydzień Miast i Regionów zgromadził w Brukseli ponad 5 tys. praktyków i ekspertów, którzy uczestniczą w debatach nt. rozwoju samorządów. Piętnastej edycji wydarzenia przyświeca hasło „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”.

Z Brukseli: Mateusz Kicka (PAP)

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites