Dotacje na gabinety

Jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Wnioski takie należy jednak złożyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do 30 listopada. Dotacja może pokryć nawet 100% poniesionych kosztów, ale tylko do kwoty 6700 zł. Szczegółowe informacje dostępne są na witrynie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

Komunikat DUW we Wrocławiu:

Nabór wniosków o dotacje na gabinety profilaktyki medycznej w szkołach.

Wojewoda Dolnośląski informuje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Rządowy projekt zakłada, że dotacja może obejmować do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

Wniosek o przyznanie dotacji może złożyć jednostka samorządu terytorialnego, która:

– dotychczas nie składała wniosku o dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
– uchybiła terminowi wskazanemu w naszym piśmie z dnia 26.09.2017r. w wyniku czego złożony wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017r.

Wniosek oraz załączniki do pobrania.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

Dodatkowo, załącznik nr 3 (szczegółowy wykaz zawierający m.in. ceny jednostkowe planowanego do zakupienia sprzętu/aparatury medycznej) należy przesłać na adres skrzynki elektronicznej dotacja@duw.pl w wersji edycyjnej.

Wojewoda informuje, że o dotację będą mogły ubiegać się również podmioty prowadzące szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Dotacja może zostać przyznana na wniosek tych podmiotów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/340-69-85, 71/340-69-22, 71/340-65-02, 71/340-64-92.

W pierwszym etapie realizacji zadania w powyżej wskazanym zakresie Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację dla 113 jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

Łączna kwota dotacji wyniosła 2 108 003,36 złotych i dotyczy 412 szkół funkcjonujących na terenie naszego województwa.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites