Innowacyjność w regionach

Serwis Samorządowy PAP opublikował zestawienie obrazujące innowacyjność we wszystkich regionach kraju. Wynika z niego, że Dolny Śląsk utrzymuje się w czołówce innowacyjności obok mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego. Najniższe pozycje w rankingu zajęły województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

Serwis Samorządowy PAP:

Indeks regionów. Województwa szybko nadrabiają dystans do lidera innowacyjności.

Wzrasta innowacyjność polskich regionów. W czołówce: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie.

Jak wynika z raportu “Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017, w czołówce województw o największym potencjale innowacyjności znajdują się cztery województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie. W tych regionach dominującą rolę odgrywają aglomeracje miejskie – warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Według analizy, w porównaniu do 2016 r. dystans pomiędzy Mazowszem a pozostałą trójką zmniejszył się.

“Skrócenie dystansu do mazowieckiego wynika przede wszystkim z tego, że województwa małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie od kilku lat dynamicznie i relatywnie szybciej niż lider zestawienia, zwiększają wydatki na badania i rozwój, a także ilość osób pracujących w tym sektorze. Przyczyn zjawiska należy także upatrywać w silnym rozwoju innowacyjnego przemysłu i usług” – mówi Adam Berent, dyrektor Departamentu Ratingu w Banku Millennium i jeden z autorów raportu.

Dodaje, że istotnym motorem rozwoju województw goniących Mazowsze są również aktywnie działające specjalne strefy ekonomiczne, które z sukcesem przyciągają kapitał. Kolejnym czynnikiem jest rozwój infrastruktury transportowej i edukacyjnej oraz coraz prężniej działające ośrodki przedsiębiorczości, takie jak centra transferu technologii i innowacj.

Według raportu, w porównaniu do roku ubiegłego większość województw (z wyjątkiem podkarpackiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego i opolskiego) osiągnęło wyższą średnią punktów w sześciu kategoriach składających się na potencjał innowacyjności.

W ciągu kilku ostatnich lat, największy rozwój potencjału innowacyjności osiągnęło województwo lubelskie. Swój awans zawdzięcza głównie rosnącej liczbie wydanych patentów (ponad trzykrotny wzrost w ciągu 5 lat). Dobre wyniki odnotowało również województwo podkarpackie. Na wyróżnienie zasługuje jego skok w wydajności pracy. Wynika on z prowadzonej w regionie polityki inwestowania w innowacyjne branże, szczególnie w lotnictwo i kosmonautykę.

Najniższe pozycje w rankingu zajęły województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Według autorów raportu, jest to przede wszystkim wynik niskiej wydajności pracy, małych nakładów na badania i rozwój w relacji do PKB, małej liczby osób pracujących w tym sektorze, a także najniższej w kraju liczby studentów i wydanych patentów.

„Przyczyn zjawiska należy również szukać w relatywnie niskim uprzemysłowieniu tych regionów oraz słabym rozwoju sektora usług, infrastruktury transportowej, edukacyjnej i badawczo-rozwojowej”- podkreśla Berent.

“Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017” jest autorskim badaniem opracowanym przez analityków Banku Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Tegoroczna edycja “Indeksu Millennium” została uzupełniona o analizę wyników województw w latach 2010 – 2015 oraz o porównania międzybranżowe.

Raport “Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”

Źródło: Centrum Prasowe PAP

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites