Jakie mamy powietrze?

O tym, jakie mamy w danej chwili powietrze w mieście informuje tablica elektroniczna umieszczona przed wejściem do biurowca miejskiego przy placu Piłsudskiego. Prezentuje ona na bieżąco dane o trzech czynnikach wpływających na zanieczyszczenie powietrza. Dane te pochodzą ze stacji kontrolującej jakość powietrza, która jest ustawiona przy ulicy Polnej. Dodatkowo jest też na tablica podawana prognoza odczucia ciepła.

Komunikat UM w Bolesławcu:

Jaką mamy aktualnie jakość powietrza w Bolesławcu? Możesz sprowadzić.

Przed biurowcem Urzędu Miasta w Bolesławcu przy pl. J. Piłsudskiego została uruchomiona tablica świetlna, na której prezentowane są informacje o jakości powietrza atmosferycznego w Bolesławcu.

Elektroniczna tablica informacyjna prezentuje dane o zanieczyszczeniach powietrza zbierane z automatycznych stacji pomiarowych wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Na tablicy prezentowane są informacje o aktualnej ocenie jakości powietrza, która podawana jest w oparciu o sumaryczny wskaźnik informujący o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Określany jest on na podstawie bieżących stężeń jednogodzinnych czterech zanieczyszczeń: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu troposferycznego, indeks jakości powietrza oraz tendencję do jego zmiany.

Głównym celem prezentowania aktualnej oceny jakości powietrza, w postaci emotikonek, jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza i jego źródła, a także możliwości polepszenia jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Opis kategorii ocen:

Bardzo dobra: informują, że można korzystać bez ograniczeń z wszelkich form aktywności na powietrzu;

Dobra: informuje, że osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych;

Umiarkowana: należy rozważyć zmniejszenie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku. Na spacer wybierać tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Zła: ostrzega, że aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana jest tylko dla osób zdrowych. Użytkownicy prywatnych samochodów powinni skorzystać z transportu publicznego, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych;

Bardzo zła: alarmuje, że osoby ze zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego lub krążenia powinny pozostać w domu. Powinno unikać się aktywności fizycznej wymagającej znacznego wysiłku na zewnątrz pomieszczeń.

Informacje dostępne są również na stronie powietrze.gios.gov.pl, na specjalnej aplikacji “Jakość powietrza w Polsce” oraz air.wroclaw.pios.gov.pl.

Dane pomiarowe dla stacji Bolesławiec przy u. Słowackiego udostępnione są na www.boleslawiec.eu w zakładce „Jakość powietrza w Bolesławcu”.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites