Konkurs na zadanie publiczne

Powiatowy Urząd Pracy ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego Programu Aktywizacja i Integracja. W Programie weźmie udział 20 osób bezrobotnych. Zostaną utworzone 2 grupy z uwzględnieniem miejsc zamieszkania, tj.: osoby z Gminy Bolesławiec i Gminy Nowogrodziec.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu działający z upoważnienia Starosty Bolesławieckiego na podstawie art. 62a ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 405 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11, ust. 1, pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w związku z art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: z 2018 r. poz. 1265) wraz z udzieleniem dotacji przeznaczonej na finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.

2. Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę wysokości: 11 200,00 zł, słownie: osiem tysięcy czterysta złotych (przy uwzględnieniu, że stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą nie przekracza 70 zł). Dotacja dla wybranego oferenta skalkulowana będzie w oparciu o stawkę godzinowa pracy trenera w zależności od ilości osób w grupie w stosunku do stawki trenera z grupą 10 osobową, która może wynieść maksymalnie 70,00 zł.

W Programie weźmie udział 20 osób bezrobotnych. Zostaną utworzone 2 grupy z uwzględnieniem miejsc zamieszkania, tj.: osoby z Gminy Bolesławiec i Gminy Nowogrodziec.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w PAI, Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu
nie będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites