Korpus wyborczy

Zmiany w kodeksie wyborczym wprowadziły konieczność utworzenia w każdej gminie Korpus Urzędników Wyborczych. Będą oni powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego. Chodzi o pracowników samorządowych bądź państwowych, którzy mają wyższe wykształcenie, nie są członkami żadnej partii i nie pracują na terenie gminy, w której są urzędnikami wyborczymi. Ich zadaniem będzie przygotowanie i nadzór nad wyborami.

Serwis Samorządowy PAP:

Korpus wyborczy. PKW: w każdej gminie powstanie Korpus Urzędników Wyborczych.

W każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Osoby te muszą mieć wykształcenie wyższe i być bezpartyjne – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

W środę wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła uwagę, że zgodnie z ustawą w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych.

„Urzędnik wyborczy musi mieć wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i (poza miastami na prawach powiatu) mieszka” – poinformowała komisja wyborcza.

Dodała przy tym, że urzędnik ten nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. „Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe” – zastrzegła PKW.

Poinformowała, że do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. „Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań” – podkreśliła PKW.

Zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczą ponadto m.in. zmiany definicji znaku „X” i zasad ważności głosu. Zgodnie z nową definicją znak „X” to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki.

Wprowadzone zostaną też dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych, a głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych będzie transmitowane. Głosowanie korespondencyjne ograniczono do osób niepełnosprawnych.

Ustawa wprowadza także nowe zasady powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych oraz powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej w 2019 roku. Zmiany w Kodeksie wyborczym wzmacniają także uprawnienia mężów zaufania i wprowadzają funkcję obserwatorów społecznych.

kic/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites