Nie będzie zwolnień

Ministerstwo edukacji przekazało informację na temat pracowniczych skutków reformy edukacji. Z resortowych wyliczeń wynika, że reforma wpłynie na zwiększenie liczby etatów dla nauczycieli. W nowym roku szkolnym na nauczycieli czekać więc będzie o 3 tys. więcej etatów.

Serwis Samorządowy PAP:

Nie będzie zwolnień. MEN: reforma edukacji przyczyni się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli.

W nowym roku szkolnym na nauczycieli czeka o 3 tys. więcej etatów – stwierdziła wiceminister edukacji Marzena Drab.

Jak podkreśliła wiceszefowa MEN w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich, po wejściu w życie reformy oświaty nauczyciele szkół starego systemu staną się pracownikami placówek nowego systemu. „Natomiast w przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do innej szkoły nauczyciele dotychczasowego gimnazjum staną się odpowiednio nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia” – wyjaśniła.

Drab wskazała, że resort zmodyfikował dotychczasowe zasady uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć, aby umożliwić nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć uzupełnianie etatu w innej szkole.

„Ponadto zagwarantowano, aby w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego przypadających na jeden etat nauczyciela nie była wyższa od liczby uczniów przypadającej na etaty tych nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017. Jednocześnie wprowadzono wymóg uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w innej szkole” – dodała.

Wiceminister edukacji poinformowała, że do 31 sierpnia 2020 r. nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w tzw. stan nieczynny, otrzymali informację o przeniesieniu lub z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją gimnazjów, przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach w szkołach prowadzonych przez samorządy.

„Do 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje te udostępnia się na stronie podmiotowej kuratorium oświaty. Od początku wdrożenia przepisu do chwili obecnej zamieszczono ok. 26 tys. ogłoszeń – wskazała.

Jak podkreśliła, prognozy resortu wskazują, że zmiany zachodzące w związku z wprowadzaniem reformy edukacji „przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli”. „Liczba oddziałów klas VII i VIII będzie większa niż liczba oddziałów klas I i II gimnazjum. W roku 2017/2018 przewidujemy, że będzie to 1,8 tys. oddziałów więcej, a w roku 2018/2019 – 1,9 tys. oddziałów więcej. Jest to prosta konsekwencja faktu, że oddziały w szkołach podstawowych są mniej liczne niż oddziały gimnazjum, a liczba dzieci w systemie edukacji pozostanie bez zmian” – zaznaczyła.

Według Drab, zapotrzebowanie na etaty nauczycieli wzrośnie w roku szkolnym 2017/2018 o 3 tys. etatów, a w roku szkolnym 2018/2019 o kolejne 3,2 tys. etatów.

„Dodatkowo należy także uwzględnić zmiany w ramowych programach nauczania w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpi zwiększenie ramowych planów nauczania o 1 godz. tygodniowo, a w roku szkolnym 2018/2019 zwiększenie aż o 4 godz. tygodniowo. Efekt ten oznacza zwiększenie zapotrzebowania na ok. 1,1 tys. etatów nauczycieli, a w roku szkolnym 2018/2019 na ok. 4,4 tys. etatów” – podkreśliła w liście.

Wiceminister edukacji poinformowała również, że resort nie planuje podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.

W maju RPO zwrócił się z prośbą do MEN o przedstawienie aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą pracy przez nauczycieli w związku z reformą oświaty oraz ewentualnych planów podjęcia działań legislacyjnych na tym tle.

dap/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites