Opłaty za kompost

Ministerstwo Środowiska chce doprowadzić do stworzenia możliwości gminom, by mogły obniżać stawki za odpady mieszkańcom, którzy mają przydomowe kompostowniki na odpady biodegradowalne. Proponowane zmiany w stosownej ustawie będą umożliwiały również takim mieszkańcom rezygnację z posiadania w takim wypadku pojemników na odpady biodegradowalne.

Serwis Samorządowy PAP:

Zniżka za kompost. MŚ: chcemy by gminy mogły obniżać opłatę za śmieci posiadaczom kompostowników.

Resort środowiska chce, żeby gminy mogły obniżyć opłatę za śmieci mieszkańcom posiadającym przydomowe kompostowniki. Zdaniem dr Marka Golenia z SGH rozwiązanie można wdrożyć także w dużych miastach.

Od 1 lipca br. we wszystkich gminach zaczną obowiązywać jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów. Od tej pory mieszkańcy będą je dzielić na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Tymczasem samorządy mają wątpliwości odnośnie tych zmian. Poseł Zbigniew Konwiński w interpelacji skierowanej do ministra środowiska zwrócił uwagę, że np. gmina Słupsk propaguje na swoim terenie tworzenie kompostowników w celu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych na cenny kompost wykorzystywany w ogrodnictwie.

Parlamentarzysta zastanawia się, czy w tej sytuacji kompostowanie odpadów będzie spełniało kryteria segregacji odpadów zgodnie z nowymi przepisami oraz czy gmina będzie mogła obniżyć opłatę za śmieci gdy mieszkaniec zadeklaruje, że będzie segregował odpady, a odpady biodegradowalne będzie zagospodarowywał we własnym kompostowniku.

W odpowiedzi wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wyjaśnił, że rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów, które wejdzie w życie 1 lipca br. nie zwalnia gmin, w których niektórzy właściciele nieruchomości posiadają przydomowe kompostowniki z konieczności zorganizowania na terenie gminy systemu zapewniającego selektywne zbieranie tego typu odpadów m.in. ze względu na właścicieli nieruchomości, którzy takich kompostowników nie posiadają.

Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie jest możliwe zróżnicowanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku deklaracji właściciela nieruchomości o zagospodarowywaniu bioodpadów we własnym kompostowniku.

Mazurek zapowiedział jednak, że resort planuje zmiany we wspomnianej ustawie, które umożliwią gminom obniżanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku posiadania przydomowego kompostownika tj. jednocześnie zniesienie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik lub worek do selektywnego zbierania bioodpadów.

Według dr Marka Golenia z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH to dobry pomysł, który przyniesie szereg korzyści i mieszkańcom, i środowisku. „Kompostowanie przydomowe redukuje uciążliwości zapachowe, koszty gospodarowania odpadami i zwraca glebie to co jej zabraliśmy w produkcji żywności, czyli jest ekologiczne. Ponadto wytwarzanie segregowanych bioodpadów pozwala na mniejszą częstotliwość wynoszenia odpadów z domu, więc kosztem drobnego wysiłku daje pewnego rodzaju wygodę. Najważniejsze jednak jest to, że bez tego niemożliwym będzie zbudować gospodarkę o obiegu zamkniętym w krótkim czasie” – podkreśla Goleń.

Ekspert zapewnia, że przydomowe kompostowanie jest legalne i możliwe również w dużym mieście. „Jeden z takich kompostowników działa na osiedlu przy ul. Krasińskiego 8 w Warszawie” – wskazuje Goleń i dodaje, że do rozwoju tego narzędzia kluczowy jest kapitał społeczny, a nie urządzenia, prawo, czy pieniądze.

„Samo posiadanie kompostownika to za mało, trzeba jeszcze skłonić mieszkańców do korzystania z nich, ale to są już szczegóły, które mam nadzieję będzie można dopracować w konsultacjach społecznych nowych przepisów” – podsumowuje Goleń.

Marcin Przybylski

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites