Podatki lokalne 2019

Znane są maksymalne stawki podatków lokalnych na 2019 rok. Zostały one zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsympcyjnych w pierwszym półroczu tego roku. Zatem realny wzrost nastąpił o 1,6%. Maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie o 2 grosze. Bolesławianie akurat nie płacą tego podatku. Natomiast górna stawka podatku od budynków z działalnością gospodarczą wzrośnie o 37 groszy.

Serwis Samorządowy PAP:

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2019 r.

W 2019 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 1,6 proc. – poinformował resort finansów. Podwyżka ma związek z inflacją.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Zgodnie z dokumentem maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 1,6 proc.

W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 1,9 proc., a w latach poprzednich w związku z deflacją notowane były obniżki wskaźnika odpowiednio o 0,9 proc. w 2016 i 1,2 proc. w 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem w 2019 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 0,79 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli zaledwie o 2 gr. Z kolei górna, dopuszczalna stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie w przyszłym roku 23,47 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 37 gr więcej niż obecnie.

Bardziej zauważalne są wzrosty stawek maksymalnych w przypadku podatków od środków transportowych. Przykładowo stawka podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wzrośnie do 832,71 zł, 819,59 zł, czyli o 13,12 zł.

Zgodnie z przepisami decyzje o ewentualnych zmianach wysokości stawek podatków i opłat lokalnych podejmują rady gmin.

1) Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,93 zł od 1 m kw. powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m kw. powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w przepisach – 3,09 zł od 1 m kw. powierzchni;

2) Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

3) Podatek od środków transportowych:

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 832,71 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1389,14 zł,
c) powyżej 9 ton – – 1666,96 zł,

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3181,00 zł.

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1944,76 zł,

Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – (do 36 ton włącznie – 2458,70 zł; powyżej 36 ton 3181,00 zł).

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1666,96 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 1944,76 zł; powyżej 36 ton – 2458,70 zł).

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca – 1968,37 zł; równej lub większej niż 22 miejsca – 2488,56 zł).

4) Opłaty:

a) targowa, nie może przekroczyć 778,20 zł dziennie,
b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,26 zł dziennie,
c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,20 zł dziennie,
d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,40 zł dziennie,
f) od posiadania psów 123,18 zł
g) część stała opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,54 zł dziennie
h) część zmienna opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,22 zł od 1 m kw. pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Marcin Przybylski

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites