Podzielone pieniądze z PFRON

Starostwo Powiatowe podzieliło pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z kwoty niemal 1.400.000 złotych 560 tysięcy przeznaczono na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Szczegóły dostępne są na witrynie internetowej Starostwa. Warto wspomnieć, że na większą kwotę dofinansowania liczyć będą mogli niepełnosprawni, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą. Będzie to 20 tysięcy złotych.

Komunikat Starostwa Powiatowego:

Środki PFRON w 2018 roku podzielone.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XLVIII/311/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego zostały podzielone środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadające naszemu Powiatowi w 2018 r.

Tegoroczna kwota, jaką dysponuje Powiat, wynosi 1.397.349 zł (w tym kwota 559.860 zł – zobowiązanie dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu).

Podziału środków na poszczególne zadania ustawowe dokonano na podstawie rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych przez realizatorów zadań – Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu i Starostwo Powiatowe w Bolesławcu (Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia). Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych – organ opiniodawczo – doradczy Starosty Bolesławieckiego w sprawach dotyczących osób niepełnoprawnych oraz skonsultowany z przedstawicielami Gmin z terenu Powiatu Bolesławieckiego obecnych na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na wyższą niż w 2017 r. kwotę pomocy mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które będą się ubiegać o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – do 20.000 zł dla 1 osoby. Pracodawcy zamierzający wyposażyć stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych będą mogli ubiegać się o kwotę nie przekraczającą 22.386 zł.

W związku z przyznaniem Powiatowi Bolesławieckiemu wyższej kwoty środków będą realizowane w 2018 r. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, takie jak przyznawanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu określa zarządzenie nr 2/2018 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z dnia 22 lutego 2018 r.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites