Powstanie druga nitka A18 z Golnic do Olszyny

Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych nie tylko z Bolesławca. Budowana będzie południowa nitka autostrady A18 z Golnic do Olszyny. Taką decyzję podjął minister infrastruktury. Jedna nitka została już przebudowana w 2007 roku. W latach 2021-2023 mają być oddawane do użytku kolejne odcinki drugiej nitki. Cały odcinek z Golnic do Olszyny zyska też pełną infrastrukturę autostradową z miejscami obsług podróżnych. Już w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi na tę budowę.

Komunikat DUW we Wrocławiu:

Południowa jezdnia A18 zostanie przebudowana!

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Infrastruktury, że po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Minister Infrastruktury podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
od km 11+860 – w. Żary (12,04 km);
w. Żary – do km 33+760 (9,9 km);
od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
modernizację węzłów autostradowych,
budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
ochronę dóbr kultury.

Ogłoszenie postepowania przetargowego dla pierwszych odcinków A18 jest planowane jeszcze w 2018 r. Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

W 2007 r. dobudowano jezdnię północną o parametrach autostrady i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites