Przyjęcia do policji

Policja przyjmuje kandydatow do służby i dolnośląska Komenda Wojewódzka zaplanowała już nabory na cały obecny rok. Dotyczy to również policjantów, którzy mogliby pracować w bolesławieckiej komendzie. Pierwsze przyjęcia mają nastąpić 20 marca i wtedy przyjęte mają zostać 42 osoby. Bolesławianie dokładnie infromacje w tej sprawie mogą uzyskiwać w komendzie przy ulicy Zygmunta Augusta.

Kominikat KPP w Bolesławcu:

Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na terenie Województwa Dolnośląskiego.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie Województwa Dolnośląskiego.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:

– w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

– w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

– w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

– 20 marca 2018 r. – 42 osoby;
– 2 lipca 2018 r. – 70 osób;
– 24 września 2018 r. – 80 osób;
– 27 grudnia 2018 r. – 100 osób;

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający z pełni praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;
– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały – dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:
– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
– wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
– tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
– prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
1. – na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
2. – w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego:

Zespół Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec
ul. Zygmunta Augusta 20
tel.: +48 75 6496 258

3. – pod numerem telefonu: 71 340 40 44;
4. – wysyłając wiadomość e-mail na adres: dobor@wr.policja.gov.pl
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zmianami).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites