Przyszłość PUP

Rozważana już przez rząd koncepcja podporządkowania Powiatowych Urzędów Pracy administracji rządowej nie jeszcze przesądzona. Na pewno żadne zmiany nie nastąpią w przyszłym roku. Analizowany jest obecnie wpływ obecnej struktury działania urzędów na intensyfikację rynku pracy i pozyskiwanie pieniędzy z funduszów unijnych. Wynik tej analizy wpłynie na ostateczne decyzje.

Serwis Samorządowy PAP:

Przyszłość PUP. MRPiPS: podporządkowanie PUP administracji rządowej nie jest przesądzone.

Koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej nie jest przesądzona. Można wykluczyć, że zmiany nastąpią w 2018 r. – podkreślił sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed w odpowiedzi na poselską interpelację.

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła interpelacja poselska, w której Marzena Okła-Drewnowicz (PO) uznała za niepokojący plan przeniesienia powiatowych urzędów pracy do administracji rządowej od 2018 r. W jej ocenie obecny wzrost dynamiki na rynku pracy jest wynikiem działań urzędów pracy. Parlamentarzystka zapytała, w jakich terminach zostanie przeprowadzona reforma i czy zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu urzędów nie spowodują niewywiązywania się z udziału w projektach unijnych.

W odpowiedzi na wystąpienie posłanki sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed podkreślił, że koncepcja podporządkowania urzędów pracy administracji rządowej nie jest przesądzona i wykluczył, że zmiany takie nastąpią już w 2018 r.

„Aktualnie w resorcie trwają prace analityczne dotyczące ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie organizacji urzędów pracy, w tym zmian dotyczących ich umiejscowienia w strukturze administracji publicznej. Jak można się domyślić, zmiany w tym zakresie nie są decyzją łatwą, wiążą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami, w tym przede wszystkim osobowymi i finansowymi” – zaznaczył.

Wiceminister przyznał, że docenia wkład samorządów w kreowanie polityki rynku pracy na poziomie lokalnym i rozumie ich niepokój w związku z rozważanymi zmianami. „Analizowane zmiany wynikają właśnie z troski o lokalne rynki pracy i mają na celu tylko i wyłącznie optymalizację zarządzania obsługą rynku pracy oraz zwiększenie stopnia dostosowania pomocy świadczonej przez urzędy pracy do potrzeb ich klientów” – dodał.

Szwed zapewnił, że celem resortu nie jest dokonywanie zmian w obsadzie stanowisk w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy lub zmniejszenie zatrudnienia w systemie urzędów pracy. „Ewentualne zmiany, które nie są przesądzone, odbyłyby się przy maksymalnym zapewnieniu dalszego zatrudnienia osobom aktualnie wykonującym pracę w systemie urzędów pracy” – zaznaczył.

Według niego, w przypadku podjęcia decyzji o realizacji analizowanych zmian zadania dyrektorów wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz umowy dotyczące realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zostałyby dostosowane do nowej struktury organizacyjnej i podziału kompetencji.

„Analizowana reforma urzędów pracy nie powinna zatem wpłynąć negatywnie na realizację projektów współfinansowanych z EFS” – ocenił.

dap/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites