Radni wg. zawodów

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej sporządził zestawienie dotyczące zawodów, jakie na co dzień wykonują radni samorządów lokalnych. Prawie 1/4 samorządowców w całym kraju to rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Druga branża zawodowa to osoby sklasyfikowane, jako specjaliści czyli mi.in. nauczyciele. W bolesławieckiej radzie miasta na 21 radnych 9 to owi specjaliści, 5 to wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 technicy i średni personel, a 1 pracownik biurowy. 4 bolesławieckich radnych to emeryci.

Serwis Samorządowy PAP:

Czym zajmują się radni w Twojej gminie?

Niemal co czwarty radny w Polsce jest rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem lub rybakiem. Drugą pod względem liczebności grupę stanowią specjaliści, czyli m.in. nauczyciele. Czym zajmują się radni w Twojej gminie?

Bank Danych Lokalnych GUS pozwala prześledzić charakterystykę demograficzno-zawodową osób zasiadających w radach gmin: ich wiek, poziom wykształcenia oraz przynależność do grupy zawodowej.

Podział ze względu na profesję pokrywa się z tym z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności, w którym wyodrębniono 10 głównych grup zawodowych.

GUS zebrał w ten sposób informacje o 39 482 radnych gminnych. Z danych tych wynika, że największą grupę wśród radnych (23,1 proc.) stanowią: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy .

Prawie tale samo jest wśród radnych osób zakwalifikowanych jako specjaliści (22,4 proc.). Jak czytamy w objaśnieniach do rozporządzenia, grupa ta obejmuje zawody wymagające posiadania m.in. wysokiego poziomu wiedzy zawodowej. Wśród głównych zadań specjalistów wymieniono powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie. W gronie tym znaleźli się: chemicy, meteorologowie, lekarze, prokuratorzy, a także np. nauczyciele.

Trzecią (z 10) pod względem liczebności w radach gmin grupę zawodową – obejmującą takie zawody jak np. księgowy, rzeczoznawca i agent celny – tworzą technicy i inny średni personel (12,7 proc.), kolejną – pracownicy usług i sprzedawcy (11,3 proc.).

Z kolei najmniej wśród radnych jest żołnierzy (0,9 proc.) i pracowników takich jak sprzątaczki, dozorcy, szatniarze i woźni (1,9 proc.), przyporządkowanych do grupy pracowników wykonujących prace proste.

W Przesmykach (woj. mazowieckie) i Telatynie (woj. lubelskie) – obie to gminy wiejskie – wszystkich radnych zaklasyfikowano jako rolników (ogrodników, leśników i rybaków). Najwięcej specjalistów zasiada w radach miast w Poznaniu (95 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (92 proc.) i Ostrowcu Świętokrzyskim (87 proc.).

Pracownicy wykonujący prace proste największy odsetek stanowią w radach gmin wiejskich w: Brodnicy (woj. wielkopolskie), Kornowacu (woj. śląskie) Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) – we wszystkich tych samorządach zajmują 40 proc. foteli w radzie.

Z kolei mniej więcej co czwarty radny (27 proc.) jest wojskowym w: Sośnicowicach (woj. śląskie), Czerwieńsku (woj. lubuskie), Tuplicach (woj. lubuskie), Starej Dąbrowie (woj. zachodniopomorskie) i Cewicach (pomorskie).

kic/Serwis Samorządowy PAP

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites