Ranking edukacji

Bolesławiec został sklasyfikowany na 202 miejscu rankingu “Miejsca sprzyjające edukacji”. Fundacja Naukowa Evidence Institute oceniła 300 gmin w kraju od 20 do 100 tys. mieszkańców. Miejsca w rankingu odpowiadają poziomowi edukacji w ocenie ekspertów Fundacji. Pod uwagę wzięto kryteria: dobrego startu, nierówności oraz postępu w edukacji.

Serwis Samorządowy PAP:

Liderzy kształcenia

Podkowa Leśna, Tczów, Trzebownisko Lesznowola i Rzeszów zostali zwycięzcami drugiej edycji rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”, opracowanego przez fundację Evidence Institute.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, ogłoszono wyniki ogólnopolskiego badania jakości edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego oraz opracowanego na ich podstawie rankingu samorządów.

Zwycięzcą w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców została Podkowa Leśna. Na podium znalazły się także Michałowice i Świdnica. Laureatem w kategorii gmin od 20 do 100 tys. mieszkańców została Lesznowola. Kolejne miejsca zajęły Zielonki oraz Piaseczno. Spośród miast powyżej 100 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajął Rzeszów. W tej kategorii wyróżniono także Opole i Kraków.

Spośród gmin do 20 tys. mieszkańców z ponadprzeciętną stopą bezrobocia i dochodami poniżej średniej najlepsze rezultaty osiągnęły: Tczów, Czarnocin i Besko. Wśród gmin borykających się z problemami bezrobocia i niskich dochodów o wielkości 20-100 tys. mieszkańców liderami zostały: Trzebownisko, Świdnik i Andrychów. Natomiast biorąc pod uwagę miasta powyżej 100 tys. mieszkańców z wysoką stopą bezrobocia i niskimi dochodami, kolejne miejsca po Rzeszowie zajęły Lublin i Kielce.

Jak powiedział obecny na konferencji prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, samorząd jako istota demokracji odgrywa ogromną rolę w aspekcie dydaktycznym. „Szkoła jest tym przedszkolem demokracji, w którym dziecko poznaje zasady funkcjonowania zbiorowości, ale uczy się także czegoś, co wiąże się z istotą samorządności, tzn. odpowiedzialności, świadomości, współdecydowania i ponoszenia konsekwencji tych decyzji” – zaznaczył.

Według niego skala finansowania edukacji przez samorządy przekracza ich możliwości. „Warto zabiegać, by edukacja finansowana w ramach subwencji była rzeczywistym obrazem potrzeb i wydatków, a nie +mruganiem oka+, że dajemy 42 mld a 8 mld samorządy muszą dopłacić jeżeli chcą, aby szkoły funkcjonowały normalnie” – stwierdził.

Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejkich RP Paweł Tomczak podkreślił w swoim wystąpieniu, że edukacja to sposób na przezwyciężenie impasu rozwojowego, w którym znalazły się obszary wiejskie.

„Przedstawiciele gmin koncentrują się głównie na tym, by zapewnić odpowiednią organizację i finansowanie i niestety umyka czasami najistotniejszy element – jakość edukacji. Sądzę, że doświadczenia liderów w zakresie realizacji zadań oświatowych warto upowszechniać, by poziom edukacji był jak najwyższy, zwłaszcza na obszarach wiejskich” – powiedział.

Burmistrz zwycięskiej Podkowy Leśnej Artur Tusiński zwrócił uwagę, że rola samorządu nie sprowadza się wyłącznie do finansowania oświaty. „Samorząd musi też podejmować dobre decyzje, które czasami są trudne i odważne. W Podkowie Leśnej bardzo szybko potrafimy zdecydować, czy np. nie zatrudnić asystenta kulturowego. Przyjmujemy dzieci z dysfunkcjami, chociażby z zespołem Aspergera, co nie zdarza się często i radzimy sobie. Uważam, że skoro doceniono nas w rankingu, jest to dobra metoda” – podkreślił.

Według niego sukces w dziedzinie edukacji można osiągnąć tylko poprzez współpracę władz miasta, grona pedagogicznego, uczniów oraz ich rodziców. „Staramy się włączać środowiska wszystkich szkół do ważnych wydarzeń z życia miasta i reprezentować Podkowę Leśną jako jedna drużyna. Zależy nam na tym, by uczeń nie tylko otrzymał dobrą edukację, ale także potrafił odnaleźć się w społeczeństwie, współpracować i dodatkowo był wrażliwy na potrzeby innych” – podsumował.

Ranking, uwzględniający 2462 samorządy, opracowano na podstawie trzech miar: dobrego startu, nierówności i postępu. Pierwsza z nich odzwierciedla procent dzieci 3-4 letnich w przedszkolach oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Miara nierówności przedstawia zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Z kolei miara postępu jest trzyletnim wskaźnikiem edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, który pokazuje, jaki postęp w gimnazjum uczynili uczniowie o tym samym potencjale po szkole podstawowej.

Celem rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji”, przygotowanego przez Fundację Naukową Evidence Institute, jest wskazanie samorządów odznaczających się najwyższym poziomem edukacji oraz inicjowanie dyskusji o tym, jak samorządy i szkoły mogą budować relacje sprzyjające wysokiej jakości kształcenia.

dap/ woj./

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites