Rodzinna piecza zastępcza

Ogłoszono wyniki tegorocznej edycji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W całym województwie dofinansowanie na zatrudnienie asystentów rodziny otrzymają 153 gminy. Natomiast dofinansowanie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej otrzyma 29 powiatów. W powiecie bolesławieckim będzie można zatrudnić w ten sposób 7 koordynatorów, a w mieście 4 asystentów rodziny.

Komunikat DUW we Wrocławiu:

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wyników tegorocznej edycji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W regionie dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w tym roku otrzymają 153 dolnośląskie gminy, natomiast dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej otrzyma 29 powiatów.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą – rodziny fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Więcej informacji na temat wyników konkursu na stronie Ministerstwa.

Szczegółowe informacje o przyznanym w 2018 r. dofinansowaniu oraz planowanej liczbie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny na Dolnym Śląsku.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites