Saldo migracji

Bolesławiec ma niemal zerowe saldo migracji czyli prawie tyle samo ludzi wyprowadza się z miasta co osiedla się w nim. To dane z poprzedniego roku. W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców ponad 11 osób opuściło miasto i tyle tu się sprowadziło. Saldo wyniosło -0,03. Dało to Bolesławcowi 898 miejsce na niemal 2,5 tys. sklasyfikowanych gmin. W gminie Bolesławiec to saldo było dodatnie i wyniosło 0,92.

Serwis Samorządowy PAP:

Saldo migracji. Gdzie ludzie chcą mieszkać, a skąd uciekają?

W 2015 roku jedynie 867 gmin osiągnęło dodatnie saldo migracji . Nasz ranking obejmuje 2478 miejsc – sprawdź, czy twojej gminie grozi wyludnienie.

Z danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju wynika, że wysokie dodatnie saldo migracji, określające przyrost ludności na pewnym terytorium, występuje głównie w gminach znajdujących się w zasięgu oddziaływania aglomeracyjnego dużych miast. Twórcy rankingu, badając napływ ludności na 1000 mieszkańców, za każdą osobę przyznawali gminie po jednym punkcie.

Największe dodatnie wartości wskaźnika migracji odnotowały gminy wiejskie. Na czele rankingu znalazły się Komorniki z woj. wielkopolskiego (36,52). Zaraz za nimi uplasowało się wielkopolskie Dopiewo (36,03), dolnośląska Czernica (35,29) oraz warmińsko-mazurska Stawiguda (34,61).

Biorąc pod uwagę gminy miejsko-wiejskie, największy dodatni współczynnik migracji wystąpił w dolnośląskich Siechnicach (33,40), wielkopolskim Kórniku (29,91), pomorskim Żukowie (21,46) oraz małopolskich Niepołomicach (16,26).

Spośród gmin miejskich odznaczających się największym dodatnim saldem migracji na prowadzeniu znalazły się mazowieckie Marki (24,15), Ząbki (18,75), Kobyłka (18,14), śląski Imielin (13,79) oraz pomorska Reda (13,07).

Miastem na prawach powiatu o największej wartości współczynnika migracji jest Warszawa (4,65). Kolejne miejsce zajęły Rzeszów (3,84), Zielona Góra (3,23) oraz Gdańsk (2,74).

Tymczasem ujemne saldo migracji, a więc ubytek ludności, dotyczył w minionym roku 1582 gmin. Największy spadek mieszkańców odnotowały gminy położone w województwach mazowieckim, lubuskim, pomorskim i lubelskim. W Dzierzgowie współczynnik salda migracji wynosił -15, w Łęknicy -15,41, w Mikołajkach Pomorskich -15,55, a w Wyrykach -15,90.

„Mamy obecnie do czynienia z typowym dla krajów rozwiniętych procesem rozlewania się miast, które zmieniają swój zasięg terytorialny i funkcję. W tym samym czasie, w którym część ludzi, zwłaszcza tych lepiej sytuowanych, poszukuje dla siebie miejsca poza centrum miast, te centra wydają się bardzo zachęcające dla innych osób” – wyjaśnia dr hab. Paweł Kaczmarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

Według niego miejsca z największą skalą odpływu ludności to przede wszystkim te, które oferują najmniej możliwości pracy i edukacji. „To także regiony z dużym udziałem rolnictwa, które ulega przemianom i siłą rzeczy potrzebuje coraz mniej pracowników, więc ludzie szukają dla siebie miejsca w innych częściach kraju” – dodał Kaczmarczyk (przeczytaj pełen tekst wywiadu: Siła odśrodkowa. Rozmowa z demografem: wybieramy obrzeża wielkich miast).

Poniżej zestawienie gmin na podstawie danych pochodzących z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju. Szczegółowy ranking w załącznikach w pięciu częściach. Aby łatwiej znaleźć informację, wciśnij „Ctrl” i „F”, następnie wpisz interesującą cię gminę w wyskakujące okienko.

dap/Serwis Samorządowy PAP

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites