Uwaga na barszcz Sosnkowskiego

Na Dolnym Śląsku pojawiają się skupiska barszczu Sosnowskiego. To inwazyjna i niebezpieczna dla ludzi roślina pastewna, która powinna być w Polsce zwalczana. Osoby, które zlokalizują takie skupiska powinny zawiadomić o tym Straż Miejską, albo urząd gminy, na terenie której występuje ta roślina. Obowiązek zwalczania barszczu Sosnkowskiego należy bowiem do gmin samorządowych.

Komunikat DUW we Wrocławiu:

Komunikat Wojewody Dolnośląskiego na temat barszczu Sosnowskiego.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, w związku z pojawiającymi się na terenie Dolnego Śląska skupiskami inwazyjnej, niebezpiecznej i parzącej rośliny pn. Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) informuje, że obowiązek jego zwalczania (a także spokrewnionego barszczu Mantegazziego) znajduje się w kompetencjach gminy. Wojewoda przypomina, że rośliny rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i stanowią realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wytyczne dla gmin znajdują się w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994). Art. 40 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy upoważnia także organy gminy do wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 142) na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

Mając na uwadze powyższe Wojewoda apeluje o podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swoim terenie, tj.:

a. bezzwłoczne zgłoszenie skupisk barszczu Sosnowskiego do straży miejskiej –> instytucja utworzona w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta)

Przykładowo dla miasta Wrocławia zgłoszenie można wysłać na adres interwencje@strazmiejska.wroclaw.pl. Można też powiadomić Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, tel. 71 777 76 13 lub zadzwonić na telefon alarmowy nr 986

b. w przypadku terenów gminnych zgłoszenie należy kierować do danego Urzędu Gminy.

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski, stanowiące kompendium wiedzy dla władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych oraz obywateli, jak rozpoznawać ww. barszcze, unikać poparzeń oraz jak te gatunki skutecznie zwalczać i ograniczać ich rozprzestrzenianie.

Publikacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się w załączeniu poniżej. Można ją także pobrać ze strony GDOŚ.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites