Weterani nie płacą

Kombatanci będący członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP będą mogli być zwolnieni z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Taką możliwość dała nowelizacja ustawy o kombatantach, którą Sejm przyjął w piątek. Do ubiegania się o takie zwolnienie uprawniała będzie decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

Serwis Samorządowy PAP:

Weterani nie płacą. Gmina będzie mogła zwolnić weteranów z opłaty za pobyt w DPS.

Możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia weteranów z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zakłada nowelizacja ustawy, przyjęta w piątek przez Sejm. Celem noweli ma być wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować.

Nowelizację poparło podczas głosowania 410 posłów, przeciw było 2, od głosu wstrzymał się 1 poseł. Wcześniej odrzucono poprawki zaproponowane przez Kukiz’15, Nowoczesną i PO. Jak informowała podczas prac nad nowelą poseł – sprawozdawca Anna Krupka (PiS) w związku z wpłynięciem dwóch projektów – rządowego i poselskiego (autorstwa PO) poświęconych podobnej tematyce komisja polityki społecznej zdecydowała o przedłożeniu wspólnego sprawozdania tych projektów. Jako wiodący przyjęto projekt rządowy.

Celem nowelizacji ma być wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować. Nowela wprowadza możliwość zwolnienia ich w części lub w całości z ponoszenia opłaty w Domu Pomocy Społecznej z urzędu albo na wniosek. O zwolnieniu ma decydować organ ustalający opłatę za pobyt w DPS w formie decyzji administracyjnej, uwzględniając możliwości i sytuację finansową gminy.

Do ubiegania się o zwolnienie z ponoszenia opłaty będzie uprawniała decyzja o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP.

W uzasadnieniu projektu noweli napisano, że “projektowana ustawa będzie miała zastosowanie do osób najbardziej zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej, które narażając własne życie i zdrowie, walczyły zbrojnie o jej niepodległość i suwerenność.

Są to osoby, które – w odróżnieniu od pozostałych osób uprawnionych wymienionych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach, będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – brały czynny udział w wojnach, działaniach wojennych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
mp/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites