Wnioski na szkolenia

Bolesławiecki Powiatowy Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Urząd pozyskał na ten cel kolejne fundusze z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stąd możliwość zorganizowania dodatkowego naboru wniosków. Szczegóły w tej sprawie dostępne są na witrynie internetowej Urzędu.

Komunikat PUP w Bolesławcu:

Nabór wniosków KFS – rezerwa.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w związku z pozyskaniem kolejnych środków z rezerwy KFS ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Zgodnie z art. 69a – środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS na rok 2016 to:

wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;

wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;

Środki KFS mogą być przyznane na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku:

mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

pozostali pracodawcy w wysokości 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz 639) wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu.

Preferowane będą wnioski Pracodawców, którzy złożyli zapotrzebowanie na środki z KFS na 2016r., wcześniej nie korzystali ze środków KFS.

Wnioski złożone poza terminem będą rozpatrzone negatywnie.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą

od 23.05.2016r. do 03.06.2016r. w pok. 204 (Sekretariat) na I piętrze.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 75-732-66-01 wew. 127 lub 144.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites