Kiedy i jak głosujemy

Najbliższa niedziela to czas wyborów samorządowych. Głosowanie w obwodowych komisjach wyborczych, które będą się mieścić w tych co zwykle lokalach, trwać będzie od 7.00 do 21.00. W Bolesławcu każdy głosujący otrzyma 4 karty do głosowania. Aby oddane głosy były ważne należy na każdej z nich dokonać wyboru tylko jednej osoby, przy której w kratce należy postawić znak “iksa” czyli dwóch krzyżujących się kresek. Zatem można postawić w sumie tylko 4 znaki “iksa” przy wybranych kandydatach.

Serwis Samorządowy PAP:

Przed głosowaniem. Członkowie OKW zadbają o sprawne głosowanie.

W niedzielę o godz. 7. w całym kraju otworzą się drzwi lokali wyborczych. Obwodowe komisje wyborcze muszą się jednak zebrać co najmniej godzinę wcześniej – zgodnie z wytycznymi PKW – nie później niż o 6.

Zanim bowiem próg lokalu przekroczy pierwszy wyborca komisja musi sprawdzić dostarczone jej dokumenty oraz swoją pieczęć; ponownie przeliczyć karty do głosowania – odrębnie w wyborach do poszczególnych rad i w wyborach wójta, a ustaloną liczbę kart wpisać w odpowiednich punktach protokołu przekazania.

PKW zaleca, by przed godz. 7. ostemplowane zostały wszystkie karty do głosowania. W razie niemożności wykonania tej czynności przed rozpoczęciem głosowania, należy ostemplować karty bezpośrednio po godz. 7. lecz możliwie przed rozpoczęciem wydawania kart wyborcom.

“Po ostemplowaniu wszystkich kart pieczęcią komisji należy je wraz z pieczęcią komisji odpowiednio zabezpieczyć” – instruuje PKW.

Przed otwarciem lokalu komisja rozkłada też karty do głosowania oraz spis wyborców wraz z osłoną zabezpieczającą przed głosującym dane osobowe innych osób ujętych w spisie.

Komisja musi też sprawdzić czy urna wyborcza jest pusta i opieczętować ją. Jeżeli komisja otrzymała jednorazowe plomby (nalepki foliowe) opatrzone unikatowym numerem, zabezpiecza za ich pomocą urnę przed niekontrolowanym otwarciem. W takim przypadku numer plomby (plomb), niezwłocznie po jej założeniu, powinien być wpisany przez komisję do wewnętrznego protokołu. Nalepkę foliową opatruje się pieczęcią komisji.

“Należy pamiętać, że każda próba odklejenia nalepki spowoduje pojawienie się na niej napisu o tym informującego” – przestrzega PKW.

Urna powinna być ustawiona w takim miejscu, by była przez cały czas głosowania widoczna dla członków komisji i mężów zaufania, obserwatorów społecznych oraz obserwatorów międzynarodowych.

Przewodniczący komisji wyznacza też członka komisji, który przebywając w bezpośredniej bliskości urny zapewnia jej nienaruszalność oraz przestrzeganie przez wyborców zasad dotyczących tajności głosowania, tj. czuwa, aby wyborcy wrzucali karty do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Urny nie wolno wynosić z lokalu wyborczego. Urna musi pozostać zamknięta przez cały czas od zamknięcia aż do jej otwarcia po zakończeniu głosowania. Gdyby w tym czasie doszło do otwarcia urny, komisja odnotowuje to zdarzenie i wyjaśnia jego przyczynę protokole przekazania.

Zanim przyjdą wyborcy komisja powinna też sprawdzić czy w widocznym miejscu lokalu wywieszone są urzędowe obwieszczenia i informacje oraz sprawdzić czy są one umieszczone na wysokości umożliwiającej ich odczytanie z wózka inwalidzkiego.

Nie wolno też zapmnieć, że lokal i jego bezpośrednie otoczenie mają być wolne od agitacji wyborczej. Dlatego komisja musi sprawdzić wewnątrz i na zewnątrz budynku czy nie ma tam plakatów, ulotek, napisów, a w razie umieszczenia takich materiałów usunąć je. Gdyby komisja nie mogła tego uczynić sama, zwraca się o pomoc do wójta oraz informuje urzędnika wyborczego; kontrolę w tym zakresie należy przeprowadzać również w toku głosowania.

Jeżeli jednak na terenie sąsiadującym z budynkiem, w którym mieści się lokal wyborczy, uprzednio (przed dniem głosowania) zostały umieszczone elementy agitacyjne komitetów wyborczych, komisja pozostawia je.

Po dokonaniu wszystkich tych czynności, o godz. 7. komisja otwiera lokal wyborczy.

js/ woj/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites